Turkisk keramik

Vi är ett internationellt handelsföretag med säte i Istanbul.

Vi köper och säljer produkter för daglig användning och det du vill ha.